Inloggen

Vacature Sociotherapeut - Arnhem

Arnhem
HBO
24 - 36 uur
€ 2660 - € 3981 (FWG 45/50)
Leo Kannerhuis
Behandelcentrum Kinderen
REA01250
Share
Sociotherapeut
Hé jij! Ben jij een (net) afgestudeerd HBO'er en ben je op zoek naar een uitdagende baan waar geen enkele dag hetzelfde is? Wil je graag werken met kinderen (2-13 jaar) en Is het voor jou geen probleem om onregelmatige diensten te draaien, mét aantrekkelijke toeslagen en een goed salaris? Dan is een functie als sociotherapeut binnen het behandelcentrum kinderen de baan die je zoekt!

Afdelingsinfo

Het Behandelcentrum Kinderen (BCK) biedt een ruim behandelaanbod voor kinderen van 2 tot en met 13 jaar en hun gezin, met autismeproblematiek en co morbiditeit. In deze TOP GGz instelling zien wij kinderen waar de problematiek vaak complex is, zowel op het gebied van diagnostiek als in het zoeken naar een passende behandeling. Er wordt vanuit het BCK intensief samengewerkt met scholen voor speciaal onderwijs en ook met andere partners in de GGz. Binnen de teams wordt multidisciplinair gewerkt. De behandeling kan poliklinisch worden geboden, binnen Deeltijdbehandeling en middels klinische opname.

Klinisch behandeling
De klinische opname wordt geboden op drie groepen; Hercules, Neptunus en Apollo. Naast intensieve diagnostiek en behandeling, zijn training, scholing en werken aan een gezond therapeutisch leefklimaat belangrijke onderdelen van de behandeling.

Apollo
De groep Apollo is opgebouwd uit twee fysieke delen in het pand: één deel wordt gebruikt voor de klinische opname van 6 kinderen, het andere deel van Apollo wordt gebruikt voor intensieve systemische interventies (zoals een opname van het kind samen met ouders) of voor zeer intensieve behandeling. Doordat er twee delen op de groep zijn die van elkaar gescheiden kunnen worden, kunnen ouders van opgenomen kinderen tijdelijk gebruik maken van een eigen deel van Apollo waar zij voor diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Dit maakt de unit Apollo zeer geschikt om systemisch en zeer intensief te kunnen observeren en behandelen.

Neptunes
In de behandelgroep Neptunes zijn 6 kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar in behandeling. De behandeling duurt gemiddeld een jaar en de kern ervan wordt gevormd door milieutherapie aangevuld met groepsgewijze trainingen en individuele PRT training. Ouders/verzorgers worden bij het behandeltraject betrokken. De kinderen gaan overdag naar school, meestal SG de Brouwerij, waarmee intensieve samenwerking is. Als sociotherapeut heb je een belangrijke rol, waarbij enerzijds het opbouwen van een vertrouwensband met de kinderen van belang is en je anderzijds in staat moet zijn om grenzen te stellen.

Herculus
Hercules, is een behandelgroep voor intensieve behandeling van kind en systeem. Binnen Hercules zijn er telkens 6 à 7 kinderen in behandeling, die veel individuele ondersteuning nodig hebben. De kern van de behandeling wordt gevormd door de milieutherapie, aangevuld met groepsgewijze trainingen en individuele PRT training. Er wordt intensief samengewerkt met ouders/verzorgers.

Poliklinisch behandeling
De poliklinische behandeling wordt gegeven via de deeltijd- en vroegbehandeling

De Deeltijdbehandeling
De Deeltijdbehandeling richt zich op het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van alle ontwikkelingsgebieden met nadruk op de identiteits- en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met ASS. Uitgangspunt van de deeltijdbehandeling voor kinderen is dat de behandeling zo min mogelijk ingrijpt in het dagelijks leven van het kind. We streven naar behandelperiode van 9 maanden tot een jaar. Het behandelprogramma bestaat uit een combinatie van milieutherapie, trainingen en ervaringsgerichte (vak)therapieën. Elk kind heeft een persoonlijk begeleider die contact onderhoudt met ouders en met school.


De vroegbehandeling
De vroegbehandeling bestaat uit de TIP behandeling, TOP behandeling en een intensieve TIP/TOP behandeling.

TIP staat voor Therapeutische Interventie voor Peuters en is bedoeld voor kinderen met een diagnose of vermoeden van autisme in de leeftijd van 2 t/m 4 jaar of een vergelijkbare ontwikkelingsleeftijd. De behandeling richt zich op het op gang brengen van de ontwikkeling en/of op specifieke hulpvragen rondom communicatie, gedrag, zindelijkheid, eten of slapen.

TOP staat voor Therapie en Onderwijs Programma en wordt gegeven in samenwerking met scholengemeenschap de Brouwerij, een school voor speciaal onderwijs. In deze behandeling worden therapie en onderwijs geïntegreerd. De TOP behandeling richt zich op kinderen met een diagnose of vermoeden van autisme in de leeftijd van 4 tot en met 6 jaar, die (nog) niet kunnen deelnemen aan het regulier speciaal onderwijs. De behandeling richt zich op het aanleren van vaardigheden en stimuleren van de ontwikkeling met als doel het kunnen deelnemen aan onderwijs.

De TIPTOP intensief behandeling richt zich op kinderen tussen de 2 en 7 jaar waarbij het diagnostisch beeld nog niet duidelijk is en waarbij intensieve behandeling noodzakelijk is. In een relatief korte diagnostiek-/behandelperiode van twee keer 2 maanden, wordt er een volledig (differentiaal) diagnostisch beeld geschept van een kind en zijn/haar systeem. Er zijn 3 behandelplaatsen. Kinderen komen drie keer in de week gedurende zes uur naar de TIPTOP intensief behandeling. De behandeling vindt plaats tijdens groeps- en individuele momenten in en buiten de groep.

Dit ga je doen

Afhankelijk van naar welke afdeling je voorkeur uitgaat kunnen je werkzaamheden bestaan uit:
 • Schrijven van signaleringsplannen en evaluaties voor behandelplanbesprekingen
 • Je verleent samen met het multidisciplinaire team (onder andere regiebehandelaar, verpleegkundig specialist, gedragswetenschapper, systeemtherapeut en vaktherapeuten) zorg aan de kinderen.
 • Uitvoeren van (onderdelen) van groepsbehandelingen/ ontwikkelingsgerichte trainingen met kinderen
 • Je begeleidt de kinderen individueel en als groep, gedurende hun verblijf op de groep
 • Uitvoeren van persoonlijk begeleiderschap, waarbij je de zorg coördineert, een inhoudelijke bijdrage levert aan de behandeling, werkplan opstelt, evaluaties schrijft, contact onderhoudt met betrokkenen, zoals ouders en school, en deelneemt aan multidisciplinaire overleggen en behandelplanbesprekingen
 • Door dagelijkse situaties (milieutherapie) help je mee de ontwikkeling (opnieuw) op gang te brengen; de nadruk ligt daarbij op zorg op maat vormgeven, samen met kind, ouders en hun netwerk
 • als verpleegkundige heb je specifieke taken binnen het eigen team en het BCK en zorg voor een verantwoorde verstrekking van medicatie

Dit ben jij

Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op HBO niveau (HBO-V, SPH. Pedagogiek) CONO-beroep vereist – eventueel aangevuld met specifieke vakkennis van autisme of een MBO verpleegkunde met BIG registratie. Verder vragen we:

 • Je hebt affiniteit met kinderen met ASS en bent in staat tot systemisch werken
 • Je bent in bezit van rijbewijs B en een SKJ inschrijving in het beroepsregister voor jeugd- en gezinsprofessionals of voor verpleegkundige HBO of MBO ben je in bezit van een BIG registratie
 • Je hebt sterke sociale vaardigheden, dat wil zeggen: een duidelijke en ook tactvolle manier van communiceren
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en kunt goed samenwerken
 • Je bent besluitvaardig, hebt een positieve instelling en een stevige persoonlijkheid
 • Je bent creatief en innoverend


Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. Het natrekken van referenties en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Wij bieden

Super gevarieerd en zinvol werk in een dynamische werkomgeving. Soms moet je ook onregelmatige nacht- of weekenddiensten draaien, maar daarbij hoort natuurlijk een pakket aan goede arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Het betreft een functie voor 32 - 36 uur. Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Zo kan je gelijk aan de slag met zekerheid. Het salaris bedraagt minimaal € 2527, en maximaal € 3981 (FWG 50) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur voor HBO’ers en minimaal € 2241, en maximaal € 3606 (FWG 45) bruto per maand op basis van een werkweek van 36 uur voor MBO verpleegkundige.

In de kliniek wordt er gewerkt met dag-, avond- nacht-, en weekenddiensten en deze worden gecompenseerd met een onregelmatigheidstoeslag waarmee je salaris een flinke boost kan geven. Op de polikliniek werk je tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag)

Wij geloven in de ontwikkeling van onze collega’s, want daarmee verbeteren we continu de kwaliteit van de zorg. Om dit te realiseren hebben wij een eigen Parnassia Groep Academie die allerlei opleidingen, cursussen en trainingen aanbiedt. Zo krijgt je de mogelijkheid om deel te nemen aan de cursus Pivotal Response Treatment (PRT), de centrale behandelmethodiek binnen het Behandelcentrum Kinderen.

Bedrijfsinfo

Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum voor mensen met autisme, met locaties in de omgeving van Arnhem en Nijmegen en in Amsterdam. We zijn er voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen. Mensen met autisme kunnen bij ons terecht als eerdere specialistische behandeling hen onvoldoende heeft geholpen. Ons doel is hun ontwikkeling weer op gang te brengen zodat zij beter in staat zijn de draad in hun leven weer op te pakken en zij een hogere kwaliteit van leven kunnen ervaren. Leo Kannerhuis is een TOP-GGZ organisatie. De ambitie is om de behandelingen voortdurend te verbeteren en vernieuwen. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Nieuwe inzichten over autisme worden gedeeld met andere professionals. Daarnaast ontwikkelen we digitale hulpmiddelen. Dat gebeurt samen met patiënten, behandelaren, wetenschappers en partners.

Leo Kannerhuis is onderdeel van Parnassia Groep een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en eenieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.

Interesse?

Heb je nog vragen of wil je meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Marion van der Velden, recruiter via 06-24304224
Marion van der Velden
Recruiter
Vacature Sociotherapeut - Arnhem